Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plPrzepisy i porady:

Wykaz przepisów stosowanych w działalności kontrolno-rozpoznawczej

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów budowlanych lub terenów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zgłoszenie obiektu do odbioru

System wykrywania i transmisji sygnału pożaru - obowiązki właścicieli

Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Użytkowanie butli gazowych na gaz propan - butan

Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KMPSP