Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2012-07-10


Pierwsze podsumowania działań strażaków w czasie powodzi

Strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Jeleniogórskiego uczestniczyli w 210 zdarzeniach, które spowodowała nawałnica z dnia 05.07.2012r. oraz intensywny opad deszczu w dniu 06.07.2012r. To nie jest jeszcze ostateczny bilans strażackich interwencji, ponieważ informację o działaniach strażaków nadal dostarczane są do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Jeleniej Górze. Ponadto ciągle trwa wypompowywanie wody z zalanych budynków i studni. Pomoc strażaków polegała głównie na:

  • wypompowywaniu wody z zalanych podwórek, budynków i studni
  • ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z zagrożoych budynków
  • zabezpieczeniu workami z piaskiem zalewanych obiektów
  • usuwaniu powalonych drzew na linie energetyczne i drogi
  • usuwaniu drzew, które zagrażały przewróceniem na budynki, sieci energetyczne lub gazowe

Najpoważniejsze działania miały miejsce w Jeleniej Górze - Maciejowej, gdzie ewakuowano 12 osób z zagrożonych budynków. 'Ewakuacja przeprowadzona zosała przy udziale strażaków - członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego KM PSP w Jeleniej Górze, którzy z działań ratowniczych w Olszynie Lubańskiej natychmiast zostali wezwani na pomoc Jeleniogórzanom. W ewakuacji pomagali również członkowie Jeleniogórskiego Odziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety część z osób, które chcieliśmy ewakuaować odmówiła udzielenia pomocy w tym zakresie i została w zagrożonych obiektach.

tekst i foto KM PSP w Jeleniej Góze