Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2020-03-14


Działania jeleniogórskich strażaków w ramach profilaktyki i walki z koronawirusem

Jeleniogórscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Strażacy pełnią dyżury na punkcie kontrolnym w Jakuszycach, gdzie wykonywane są m. in. pomiary temperatury osobom wjeżdżającym na teren kraju. Przy jeleniogórskim szpitalu strażacy ustawili namioty, które mają stanowić przyszpitalną, polową izbę przyjęć. W wyżej wymienionych punktach codziennie, przez 24 godziny na dobę, dyżuruje 6 strażaków z KM PSP w Jeleniej Górze. Wszystkie działania strażaków KM PSP w Jeleniej Górze w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.


tekst i foto: mł. bryg. Andrzej Ciosk