Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2019-12-31


Nagroda Komendanta Głównego PSP dla strażaków SGRWN

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w imieniu Komendanta Głównego PSP mł. bryg. Andrzej Ciosk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze wręczył nagrodę starszemu kapitanowi Konradowi Siwikowi oraz młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi Śmiechowi. Nagrody pieniężne przyznane zostały za szczególne zaangażowanie obu strażaków w działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRWN). Panowie podczas służb wykonują wszystkie zadania tak jak pozostali strażacy, a dodatkowo uczstniczą w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach "nad wodą".  St. kpt. Konrad Siwik - dowódca SGRWN na co dzień wykonuje swoje obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG. Natomiast mł. ogn. Piotr Śmich, który wilokrotnie brał udział w nurkowych akcjach ratowniczych służbę pełni na stanowisku starszego ratownika.