Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2019-10-10


XXVIII Manewry Ratownictwa Medycznego

W dniach 02-04.10.2019r. na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jeleniej Góry odbyły się XXVIII Manewry Ratownictwa Medycznego pod kryptonimem „DZWON”. W manewrach uczestniczyły głównie zespoły ratownicze PSP z województwa dolnośląskiego (21 zespołów). Na ćwiczeniach stawili się także strażacy z województwa łódzkiego (KP PSP Zduńska Wola – 1 zespół). W manewrach uczestniczyła także szkoła pożarnicza PSP (CS PSP Częstochowa – 2 zespoły). Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w warsztatach ratowniczych uczestniczyli także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych (8 zespołów) w tym także z Jeleniej Góry (3 zespoły) oraz powiatu jeleniogórskiego (3 zespoły). W manewrach ćwiczyli także ratownicy z firmy farmaceutycznej z Wrocławia US Pharmacia (1 zespół).  Manewry miały wymiar międzynarodowy ponieważ uczestniczyli w nich także strażacy z Republiki Czeskiej (4 zespoły). W sumie w manewrach uczestniczyło 36 zespołów ratowniczych. Manewry Ratownictwa Medycznego realizowane były w ramach projektu  unijnego „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Manewry ratownictwa medycznego są praktyczną formą doskonalenia udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).

W pierwszym dniu manewrów (środa 02.10.2019r. ) w godzinach 19.00-21.00 odbyły się dwugodzinne zajęcia teoretyczne. Temat dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, a także współpracę z PSP w zakresie dysponowania do zdarzeń o charakterze medycznym przybliżyły Panie reprezentujące Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, które na co dzień pełnią funkcję dyspozytorek PRM w Legnicy. W sesji wykładowej przedstawiciel firmy PHANTOM przedstawił najważniejsze informacje o III generacji manekinów ewakuacyjnych, które wykorzystane zostały do pozoracji w kolejnych dniach manewrów. Pozostałe działania w czasie manewrów miały formę warsztatów. Zespoły ratownicze złożone z 3 do 5 ratowników udzielały kpp poszkodowanym w różnych miejscach na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jeleniej Góry. Poszkodowanymi byli odpowiednio ucharakteryzowani uczniowie klasy strażackiej z IV Liceum Ogólnokształcącego z Wałbrzycha oraz uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych z Jeleniej Góry. Działania ratownicze wykonywane były „pod okiem” doświadczonych instruktorów (najczęściej ratowników medycznych z bogatym doświadczeniem w PRM). Instruktorzy w trakcie zadań korygowali nieprawidłowe czynności, demonstrowali różne sposoby na wykonanie zadania i krótko omawiali zastosowanie różnych technik ratowniczych w konkretnym przypadku. Pokazywali także jak dobrać i przygotować sprzęt. Udzielanie kpp wykonywane było z użyciem sprzętu ratowniczego jakim dysponuje na co dzień zespół ratowniczy (w przypadku strażaków PSP i OSP jest to torba medyczna PSP R1, zestaw do unieruchamiania pediatrycznego oraz nosze typu deska).

W środę w godzinach 21.00-1.00 odbyły się działania praktyczne w porze nocnej na terenie lotniska na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. W tym miejscu ratownicy (3 zespoły jednocześnie) udzielali pomocy w czasie wypadku samochodów osobowych, w czasie którego rannych było kilka osób. Zdarzenie miało charakter masowy, w związku z czym ratownicy musieli dokonywać segregacji osób poszkodowanych oraz ustalać priorytety ratownicze. W bagażniku jednego z samochodów, biorących udziału w wypadku, znajdowała się osoba poszkodowana, która w trakcie prowadzenia działań była przez ratowników odnajdowana i zaopatrywana. Jednym z celów zadania było zwrócenie uwagi na dokładne rozpoznanie miejsca akcji i odnalezienie wszystkich poszkodowanych. Miejsca zadań nocnych doświetlone zostały przez sprzęt oświetleniowy firmy Mactronic.

W czwartek 03.10.2019r. zaplanowano 6 zadań, które realizowano od godz. 9.00 do 18.00 z przerwą obiadową pomiędzy zadaniami. Pierwsze polegało na udzieleniu pomocy rowerzyście, który na skutek wypadnięcia z trasy rowerowej uderzył w znajdujące się przy niej głazy. Zadanie wykonywane było na trasie rowerowej POŚWIST (okolice Borowic) w paśmie rowerowym .OLBRZYMY, (oddane od użytkowania wiosną tego roku). Zadanie miało na celu nie tylko doskonalenie umiejętności odpowiedniego zaopatrzenia rannej osoby, ale również pokazanie, że udzielenie pomocy na single tracku wiąże się z ustaleniem lokalizacji i dotarciem do poszkodowanego, zabezpieczeniem trasy w czasie udzielania pomocy,  a następnie ewakuacją i przekazaniem osoby zespołowi PRM. Ze względu na warunki terenowe dotarcie i ewakuacja odbywa się najczęściej na piechotę. Drugie zadanie zlokalizowane było w uroczej wiosce lapońskiej KALEVALA w Borowicach. Pomoc osobie porażonej prądem, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) polegała na wdrożeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zanim to jednak nastąpiło ratownicy musieli zadbać o swoje bezpieczeństwo i usunąć zagrożenie związane z porażeniem prądem elektrycznym.

Trzeci epizod realizowany był na terenie JRG1, gdzie ratownicy zastali samochód leżący na boku. Zadanie polegało na pokazaniu i przećwiczeniu metody postawienia samochodu na koła przy użyciu drabin nasadkowych (na zasadzie dźwigni) z poszkodowanym w środku pojazdu! Oczywiście samo przemieszczanie samochodu z poszkodowanym w jego środku jest metodą kontrowersyjną i wywołującą wiele dyskusji, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zajść konieczność zastosowania tej metody. W zadaniu nr 4 udzielano pomocy dwóm osobom poszkodowanym w wyniku dachowani samochodu osobowego. Terenem działań była ul. Objazdowa w Jeleniej Górze. Piąty epizod odbywał się na terenie stacji głównej Grupy Karkonoskiej GOPR przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze. W tym miejscu ratownicy zaopatrywali poszkodowanego z urazem barku przy użyciu folii stretchowej. Zespoły jednocześnie miały okazję do obejrzenia sprzętu jakim na co dzień dysponują GOPR-owcy.

Ostatnie ćwiczenie w czwartek zlokalizowane było nad zbiornikiem wodnym tzw. Balatonem w Staniszowie. Ratownicy musieli udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz karetki, która w wyniku wypadku przewróciła się na bok. W karetce znajdował się pacjent. Zdarzenie miało charakter masowy. W tym zadaniu w celach pozoracji wykorzystany został również manekin firmy PHANTOM. W ostatnim dniu manewrów (piątek 4.10.2019r.) odbyły się 2 zadania w Karpaczu. Przy górnej stacji wyciągu na Kopę ratownicy udzielali pomocy osobom, które były wychłodzone. W drugim epizodzie pomagano osobie, którą raniono nożem. W wyniku odniesionych ran u osoby doszło do zatrzymania krążenia. Zadanie odbywało się na terenie Skoczni ORLINEK w Karpaczu. Idea manewrów oparta jest na praktycznym doskonaleniu umiejętności w udzielaniu kpp. Manewry ratownictwa medycznego nie są formą konkursu – nie wybierane są najlepsze czy najgorsze zespoły.

KM PSP w Jeleniej Górze serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji 28. Manewrów Ratownictwa Medycznego:
•    IV Liceum Ogólnokształcące z Wałbrzycha – klasa strażacka
•    Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych z Jeleniej Góry ul. Leśna
•    Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych z Jeleniej Góry
•    Karpacz Ski Arena
•    Wioska Lapońska Kalevala w Borowicach
•    Aeroklub Jeleniogórski
•    Pogotowie Jelenia Góra
•    Pogotowie Legnica
•    Jelenia Plast
•    Klub Sportowy „Śnieżka” w Karpaczu
•    Gmina Podgórzyn
•    Grupa Karkonoska GOPR
•    PHANTOM
•    MACTRONIC
•    STREFA 998
•    Nadleśnictwo Śnieżka


FILM z Manewrów Ratownictwa Medycznego "DZWON" - https://www.youtube.com/watch?v=2uJcV19HUeA&feature=youtu.be

tekst: mł. bryg. Andrzej Ciosk, foto: Mateusz Górecki, Łukasz Telus