Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2018-03-27


Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 2018

ELIMINACJE POWIATOWE Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 w Jeleniej Górze za 2018 r

21 marca 2018 r. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy wydatnej pomocy Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze przeprowadziły eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.  OTWP w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje powiatowe zostały przeprowadzone w III grupach wiekowych zgodnie z uchwałą ZG ZOSP RP:
I grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6 ,
II grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8, gimnazjalnych kl. 2-3,
III grupa wiekowa: uczniowie szkół ponad podstawowych i ponad gimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań - czas wykonania testu do 35 min. W trakcie sprawdzania testów ratownicy z JRG 1 PSP przeprowadzili pokazy najnowocześniejszego sprzętu. Jury zaznaczyło uczestnikom, że w części ustnej pojawią się pytania z tego pokazu.

Do eliminacji przystąpiło 39 uczniów z terenu powiatu, w tym przedstawiciele MDP OSP. Czołowe miejsca zajęli:
I grupa wiekowa:
1 miejsce – Jakub Leszcz ze Szkoły Podstawowej Czernicy
2 miejsce – Konrad Kusz ze Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich
3 miejsce – Maciej Skotarek ze Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich

II grupa wiekowa – :
1 miejsce – Oliwia Urynowicz z Gimnazjum  w Janowicach Wielkich
2 miejsce – Juliusz Ameljan – Kowalski  z Gimnazjum w Janowicach Wielkich
3 miejsce – Daniel Wylęgała z Szkoły Podstawowej w Piechowicach

III grupa wiekowa:
1 miejsce – Łukasz Chocianowicz  z II Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze
2 miejsce – Mateusz Ragan z ZS Technicznych i Licealnych w Piechowicach
3 miejsce – Konrad Delekta z ZS technicznych i Licealnych w Jeleniej Górze

Wsparciem dla uczestników turnieju była obecność druha Stanisław Leszcza  - Wiceprezesa Oddziału Powiatowego ZOSP oraz Jana Padewskiego  Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jeleniej Górze, który z ochroną przeciwpożarową związany jest od 50 lat.          

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendanta Głównego PSP, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Starostę Jeleniogórskiego, Wójtów Jeżowa Sudeckiego i Starej Kamienicy oraz OSP Janowice Wielkie. Organizatorzy eliminacji serdecznie dziękują fundatorom nagród, a w szczególności Dyrektorowi i pracownikom ZST „Mechanik” oraz OSP Wiejska w Jeleniej Gorze za wydatną pomoc w organizacji turnieju. 

 Uczniowie, którzy zajęli I miejsca w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 24 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu.

Opracował i zdjęcia Jan Padewski