Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2015-10-16


Ćwiczenia „OKRAJ 2015” (16.10.2015r.)

W dniu 16 października 2015r. w ramach szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „OKRAJ 2015”. Główne założenie ćwiczeń związane było ze zderzeniem autobusu oraz samochodu osobowego typu „bus”. Miejsce wypadku zlokalizowane było na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 368 i nr 369 tzw. „Rozdroże Kowarskie”. W pojazdach znajdowały się łącznie 23 osoby. Po zderzeniu samochodów dwie osoby, nielegalni imigranci z krajów arabskich podróżujący jednym z aut, oddaliły się w nieznanym kierunku. W wyniku uderzenia w jednym z pojazdów uszkodzony został zbiornik z paliwem, które wyciekło na drogę.

Głównym zadaniem służb ratowniczych było udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku. Ze względu na ilość osób z poważnymi obrażeniami, wymagającymi natychmiastowych działań ratowniczych oraz w początkowej fazie zbyt małą ilość ratowników, zdarzenie uznano za masowe. Ratownicy musieli wykonać segregację osób poszkodowanych, czyli ustalić w jakiej kolejności udzielana będzie pomoc w zakresie zaopatrywania oraz transportu do szpitala. W ćwiczeniach uczestniczyło 13 samochodów z jednostek ochrony przeciwpożarowej i 55 strażaków (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości: Kowary, Karpacz, Ogorzelec, Lubawka, Chełmsko Śląskie, Krzeszów, Marciszów), Pogotowie Ratunkowe, Policja, Grupa Karkonoska GOPR, Straż Graniczna, Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego).

W dniu poprzedzającym ćwiczenia przeprowadzono szkolenie teoretyczne. Przedstawiciele poszczególnych służb i instytucji zaprezentowali wybrane zagadnienia związane z głównym tematem: „Prowadzenie działań ratowniczych w zdarzeniu drogowym z udziałem wielu poszkodowanych”. Omówiono również założenia do ćwiczeń „OKRAJ 2015”. Organizatorem szkolenia były Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego powiatu jeleniogórskiego oraz kamiennogórskiego, a także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Wiedza nabyta w trackie szkolenia oraz wnioski i umiejętności wypracowane podczas ćwiczeń posłużą do lepszego i bardziej profesjonalnego wykonywania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Miejmy nadzieję, że do takich wypadków nigdy nie dojdzie.

tekst i foto: st. kpt. Andrzej Ciosk