Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2013-08-05


Ćwiczenia w CRR KRUS "GRANIT" w Szklarskiej Porębie

       W dniach 22-24 lipca 2013r. w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „GRANIT’’ w Szklarskiej Porębie przeprowadzone zostały ćwiczenia obiektowe w ramach doskonalenia zawodowego strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie i Piechowicach. W ćwiczeniach uczestniczyło 160 dzieci i 16 wychowawców, którzy przebywali na turnusie rehabilitacyjnym w Szklarskiej Porębie. Po przeprowadzonych  ćwiczeniach zaprezentowano sprzęt znajdujący się na samochodach pożarniczych oraz przeprowadzono prelekcję na temat bezpiecznego zachowanie się dzieci podczas wakacji.  

Głównym celem ćwiczeń było:
•    rozpoznanie  zagrożeń podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych,
•    sprawdzenie warunków dojazdu do obiektu i manewrowanie pojazdami pożarniczymi na terenie i wokół budynku,
•    zweryfikowanie źródeł wody jako zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
•    ćwiczenie różnych sposobów prowadzenia ewakuacji

tekst i foto kpt. Konrad Siwik