Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2012-11-05


Odwiedziny grobów byłych jeleniogórskich strażaków

W dniu 30 października 2012r. przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Koło w Jeleniej Górze odwiedzili groby zmarłych przed laty strażaków. To nowa tradycja w naszym lokalnym środowisku pożarniczym. Zapalenie znicza i wspomnienie zmarłych, dawnych funkcjonariuszy pożarnictwa to jedyne co możemy zrobić dla tych, których już nie ma wśród nas. W sumie odwiedziliśmy „stary” i „nowy” cmentarz w Jeleniej Górze, dwa cmentarze w Jeleniej Górze – Cieplicach i cmentarz w Podgórzynie.

.