Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2015-04-16


Narada Prezesów i Naczelników OSP (10-11.04.2015r.)

Spotkanie odbyło się 10 i 11 kwietnia w Borowicach. Rozmawiano o potencjale ratowniczo-gaśniczym powiatu jeleniogórskiego.

Narada poświęcona była omówieniu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w kontekście roli i zadań realizowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W systemie bezpieczeństwa powiatu stanowią one ważne ogniwo, ochraniając teren powiatu, a także miasto Jelenia Góra.

Naradę rozpoczął Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze. Obecny był również Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z Wrocławia.

W programie znalazła się prezentacja wybranej jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podsumowanie działalności jednostek OSP z terenu powiatu jeleniogórskiego, zasady dofinansowania zakupów, zasady przejmowania dowodzenia, uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym, zasady służby wewnętrznej, regulamin umundurowania oraz szkolenia, inspekcje i wymagania w KSRG. Przedstawiono również metodykę szkoleń w zakresie pierwszej pomocy, zasady BHP podczas działań ratowniczych oraz kwestię ubezpieczeń i spraw odszkodowawczych.

Na terenie powiatu jeleniogórskiego jest łącznie 30 jednostek OSP, w tym 9 włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: Czernica, Janowice Wielkie, Łomnica, Piechowice, Sosnówka, Szklarska Poręba, Karpacz, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica.

 tekst: st. kpt. Andrzej Ciosk, Agata Skindziul foto: KM PSP Jelenia Góra